Home » Meer oor Uitkoms » Toelatings Kriteria

Toelatings Kriteria

TOELATINGSKRITERIA VIR INWONERS EN DAGWERKERS

Die Aansoeker moet aan die volgende minimum vereistes voldoen:

  • Toelatingsouderdom tussen 18 en 35 jaar.
  • Aansoekers moet gesond wees (‘n onlangse huisdoktersverslag word vereis).
  • Nie geestesversteurd wees nie (‘n onlangse sielkundige of psigiatriese verslag word vereis).
  • Enige kroniese siektes soos epilepsie, diabetes, ens., moet onder beheer wees, deur die gebruik van voorgeskrewe medikasie,  (Beskrywing van voorgeskrewe medikasie – sien Aanhangsel).
  • Die inwoner/dagwerker moet oor die volgende selfversorgende vaardighede beskik: self bad, stort, hare kam, aantrek, eet, loop, toilet gebruik, ens.
  • Verstaanbaar kan kommunikeer.
  • Alle kandidate moet gesteriliseer wees.
  • ‘n Nie-roker.