Home » Meer oor Uitkoms » Bemarkingaksies

Bemarkingaksies

Addisionele inkomste word benodig vir kapitale uitbreidings aan geboue. Projekte vir fondsinsameling word geloods en die gemeenskap uitgenooi om die volgende te ondersteun:
•    Advertensies op advertensie borde 2.44m x 1.25 op die palassades in Braam Pretoriusstraat.
•    Eenmalige Monetêre skenkings .(Artikel 18 A sertifikate word uitgereik)
•    Maandelikse debietorder ondersteuning
•    “Borg ‘n inwoner-skema