Home » Meer oor Uitkoms

Meer oor Uitkoms

VISIE

Die visie van die Sentrum is,
“om verstandelik/intellektueel gestremde volwasse inwoners en dagwerkers van alle rasgroepe en beide geslagte, wat aan die minimum toelatingskriteria voldoen, lewenslank te versorg teen ‘n bekostigbare tarief.”

 

MISSIE

Die Missie van die Sentrum is
“om sy finansies, goed toegeruste fasiliteite, stimulerende werkswinkelprogramme en opgeleide personeel, te gebruik om verstandelik/intellektueel gestremde volwassenes, lewenslank, geestelik en fisies te versorg in ‘n huislike en veilige omgewing.”

 

KERNWAARDES

Die volgende kernwaardes vorm die steunpillare waarop die Sentrum rus;
•    die handhawing van Christelike waardes en norme;
•    finansiële onafhanlikheid sonder Staatshulp;
•    bekwame Direksie -en Bestuurslede;
•    toegewyde personeelkorps

 

FASILITEITE

Behalwe vir die 40 enkel slaapkamergeriewe, en 9 spesiale kamers is daar ook ‘n Werkswinkel op die terrein waar ‘n totaal van 58 inwoners en dagwerkers, daagliks in die week blootgestel word, aan, stimulerende gedifferensieerde werksprogramme, waar kontrakwerk vir buite kontrakteurs gedoen en artikels vir verkoping gemaak word.

BESTURE

Die besture van beide entiteite word jaarliks gekies deur die ouers/voogde van die gestremdes tydens die Algemene Ledevergadering. Die Direksie van die Maatskappy is verantwoordelik vir die beplanning, organisering en beheer van die Sentrum se bedryf. Die Bestuur van die Organisasie hanteer die instandhouding van die geboue kompleks en fasiliteite.